Mezinárodní Konference 

Phasma Dionysiacum Pragense 1617 – 2017 

400 let prvního zaalpského hudebně tanečního představení  italského typu 

 

Praha, 4. - 5. února 2017 

 

Mezioborová vědecká konference k 400. výročí uvedení mimořádného scénického počinu Phasma Dionysiacum Pragense, které se uskutečnilo 5. února 1617 na Pražském hradě. Význam tohoto představení a výročí jeho konání přímo volají po tom, aby se po letech opět dostalo do ohniska zájmu nejen odborníků, ale i širší veřejnosti (naposledy se konala takto zaměřená konference v Brně v r. 1993 na popud prof. Miloše Štědroně).  

Ve dnech 400. výročí uvedení představení Phasma Dionysiacum Pragense tak dojde v pražském podhradí k unikátnímu setkání a mezioborové debatě odborníků a umělců, kteří představí nové poznatky o tomto divadelním počinu a přidružených reprezentačních i společenských akcích, jež  jeho premiéru doprovázely. Konference poukáže nejen na neobyčejný kulturně-politický význam tohoto dění, ale bude také významným krokem a inspirací na cestě k obnovené premiéře představení v červenci 2017. 

Setkání vědců a badatelů oblasti historické, literárně-jazykové, hudební, divadelní, výtvarné a taneční bude zkoumat a konfrontovat různé aspekty vzniku i realizace této slavnosti. A to jak z pohledu historického (historický kontext této události v předvečer třicetileté války, návaznost na italskou tradici hudebně tanečních představení, evropská divadelní a taneční scéna té doby, ikonografický výklad dochovaných rytin, literární analýza libreta atd.), tak z pohledu realizačního (překlad a interpretace italského libreta, výběr dobové instrumentální hudby a rekonstrukce nedochované hudby vokální, choreografické postupy a otázky režijního, scénického a kostýmního zpracování). S východisky a postupy své práce se podělí ti, kteří v současné době připravují představení pro jeho obnovenou premiéru v červenci 2017. Účastníci konference tak budou mít jedinečnou možnost seznámit se s vybranými praktickými ukázkami práce na rekonstrukci. 

Na sobotní konferenci naváže nedělní exkurze s odborným výkladem do Starého královského paláce Pražského hradu, kde se Phasma Dionysiacum Pragense přesně v tento den před čtyřmi sty lety odehrála.  

Předpokládáme publikaci tematického sborníku z konference.  

 

Program

 

Sobota 4. února 2017

Galerie HAMU, Hartigovský palác, Malostranské náměstí 13/258, Praha 1

 

 

9:30-10:00          registrace účastníků

10:00-10:10        Kateřina Klementová - Miloslav Študent: zahájení konference

10:10-10:30        Miloš Štědroň: úvodní referát - 7 tezí ke dnes už slavné slavnosti

10:30-11:00        Petr Maťa: Historické kontexty pražského karnevalového představení roku 1617

11:00-11:30        Sylva Dobalová - Ivan P. Muchka: Phasma Dionisiacum Pragense a záludnosti dobových

                               grafických pohledů

 

11:30-11:45       Přestávka

 

11:45-12:15        Geritt Berenike Heiter (AT): Rozdílné edice Phasma Dionysiacum Pragense

v kontextu ostatních dochovaných  pramenů k dvorským baletům v Evropě (1573-1651) 

12:15-12:45        Kateřina Bohadlová: Phasma a komedie dell´arte: italská z(Z)jevení na císařském dvoře

 

12:45-14:00        Oběd   

 

14:00-14:30        Helena Kazárová: Phasma Dionysiacum Pragense v kontextu manýristické dvorské kultury

14:30-15:00        Kateřina Klementová - Eva Kröschlová: Manýristické balletto bájných herojů a heroin a cesty k jeho realizaci

15:00-15:30        Markéta Stormová: Otázka kostýmní výpravy Phasma Dionysiacum

15:30-16:10        Miloslav Študent: Phasma Dionysiacum Musicae 2017 - historická východiska novodobé rekonstrukce hudební složky představení

 
16:10-16:30        Přestávka

 
16:30-17:00        Marek Štryncl: Možnosti inscenace Phasma Dionysiacum Pragense na převozném barokním divadle Florea Theatrum                               

17:00-17:30       Lorenzo Charoy (FR-IT): Rekonstrukce a tvorba: otázky režijního zpracování Phasma Dionysiacum Pragense

17:30-18:00        Závěrečná diskuse.

 


 

Neděle 5. února 2017

Starý královský palác Pražského hradu, Praha 1

 

9:30                       sraz na 1. nádvoří Pražského hradu

10:00-11:30         Komentovaná prohlídka Starého královského paláce, kde se Phasma Dionysiacum přesně  o čtyři sta let dříve odehrálo.

Následovat bude i prohlídka dalších prostor Pražského hradu, které jsou svázány s představením i následnými slavnostními akcemi roku 1617.

Průvodcem bude Ivan P. Muchka z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i. 

 

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vás.

www.phasma-dionysiacum.cz

konferenceATphasma-dionysiacum.cz